Razpored pisnih in ustnih izpitov/zagovorov

Pisni izpit:

UraDanPredmet
  9.00  torek, 6. 6. 2023  SLO
  • Na pisni izpit iz SLO obvezno prinesite pisalo (tudi rezervno) in osebni dokument.
  • Dosledno upoštevajte navodila nadzornega učitelja.

Ustni izpiti/zagovori:

DanPredmet
7. 6.  – 16. 6. 2023SLO

Izdelek oz. storitev z zagovorom
  • Poimenski seznami, z navedenim dnem in uro opravljanja izpita/zagovora, bodo objavljeni po zaključenih popravnih izpitih, in sicer na oglasni deski pred kabinetom 011.

                                                                                                                                         Snežna Oblak,

                                                                                                                         tajnica za ZI

Ljubljana, 5. 5. 2023     

(Visited 272 times, 1 visits today)
Dostopnost