Renewable Energy

Renewable Energy, Let’s Go Green, Student’s Book – Posodobljena izdaja (2020)

Učbenik je nastal v okviru nacionalnega projekta Obogateno učenje tujih jezikov in več evropskih Leonardo da Vinci projektov. Avtorji so si ogledali nekaj najzanimivejših primerov uporabe obnovljivih virov v Evropi in jih v pričujočem gradivu tudi dokumentirali.

Učbenik združuje strokovno pismenost v tujem jeziku in temeljna znanja s področja obnovljivih virov energije. Je izhodišče za nadaljnji študij, za razmislek in morda tudi za osebno ali poklicno usmeritev.

Preteklo različico dokumenta najdete na povezavi Renewables Booklet (OLD).

(Visited 1.508 times, 1 visits today)
Dostopnost