Tehnik mehatronike

Mehatronika predstavlja zlitje posameznih strokovnih področjih elektronike, mehanike in informatike v eno – mehatroniko. Novi sistemi, ki nas obkrožajo so mehatronski, saj le redko najdemo sistem z odsotnostjo ene od komponent. 

Osnovni podatki:

 • trajanje: 4 leta
 • število kreditnih točk: 240
 • vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje (SSI)
 • pogoj za vpis: uspešno zaključena osnovna šola
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura

Tehnik mehatronike ima znanja, da:

 • sodeluje pri načrtovanju mehatronskih sistemov,
 • spremlja delovanje in upravlja z mehatronskimi sistemi,
 • vzdržuje mehatronske sisteme ali pa je vodja vzdrževalne ekipe,
 • načrtuje proizvodne aktivnosti in programira CNC-stroje in robote,
 • programira stroje, naprave in proizvodne procese,
 • montira avtomatizirane stroje in naprave,
 • nadzoruje računalniško vodene proizvodne procese,
 • ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih,
 • uporablja informacijsko-komunikacijska orodja,
 • organizira in vodi delovne skupine.

Možnosti po zaključenem šolanju so:

 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih programih,
 • nadaljevanje izobraževanja na nekaterih univerzitetnih programih (potreben dodatni maturitetni predmet),
 • vključitev v maturitetni tečaj,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih in organizacijah ali samostojna podjetniška pot.

Predmetnik programa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 40.394 times, 18 visits today)
Dostopnost