Prehrana

Srednja šola tehniških strok Šiška bo tudi v letu 2024/2025 organizirala (subvencionirano) šolsko prehrano.

  • PRIJAVA NA PREHARNO

Dijaki oz. starši oddate pisno na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, vodji šolske prehrane (osebno ali po pošti) do 31. 7. 2024. Pogodbo in Prijavo je mogoče oddati kadarkoli med šolskim letom.

Pogodbo o šolski prehrani in Prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije, v tem primeru je cena malice polna (3,60 EUR).

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola.

Dijak se sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi pri razredniku, odjavlja od prehrane.

Prijavo na šolsko prehrano izvedete tako, da izpolnite:

Izpolnjeno Pogodbo o šolski prehrani (2x) in Prijavo na šolsko prehrano (1x) vrnite vodji šolske prehrane osebno (soba 045 v pritličju – ga. Lea Mahmutovič) ali na naslov:

Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska cesta 51
1000   Ljubljana

Prijava na prehrano in omejitev izbire menija je vsaj en delovni dan prej do 11:00 ure. 

  • PREVZEM OBROKA

Z novim šolskim letom 2024/2025 bo v prostorih šole pričela z obratovanjem nova moderna kuhinja z razdelilnico in sodobno jedilnico. Na voljo bo subvencionirana prehrana, prav tako tudi malice in kosila tudi za dijake, ki ne bodo upravičeni do subvencionirane prehrane.

Za prevzem subvencioniranega obroka potrebuje dijak obesek za prehrano, s katerim na terminalu registrira prevzem obroka.

V kolikor dijak obeska nima s seboj, ne more prevzeti obroka, vendar se mu ta v celoti obračuna kot neprevzeti obrok.

  • ODJAVA NA PREHRANO

Trajno odjavo od prehrane dijaki oddajo pisno na obrazcu, ki ga osebno prevzamejo pri vodji šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – dijak se od prehrane odjavlja sam. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi en delovni dan prej do 11. ure dopoldan.

Za čas PUD-a dijake od prehrane odjavi šola.

Če dijak ne prevzame obroka in se ne odjavi pravočasno od obroka se mu zaračuna polna cena obroka.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na vodjo šolske prehrane v času uradnih ur (vsak dan med 10. in 12. uro) po telefonu: 01/513-36-17 ali na e-pošto: lea.mahmutovic@ssts.si

 

                                                                                               Lea Mahmutovič

VODJA PREHRANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 14.066 times, 2 visits today)
Dostopnost