Select Page

Prehrana

 Organiziranje šolske prehrane v letu 2022/2023

 

Srednja šola tehniških strok Šiška bo tudi v letu 2022/2023 organizirala (subvencionirano) šolsko prehrano.

 

PRIJAVA NA PREHRANO

Dijaki oz. starši oddate pisno na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spodnji povezavi, vodji šolske prehrane (osebno ali po pošti) do 31. 7. 2022. Pogodbo in Prijavo je mogoče oddati kadarkoli med šolskim letom.

 

Pogodbo o šolski prehrani in Prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije, v tem primeru je cena malice polna (2,73 EUR).

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola.

 

Dijak se sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi pri razredniku, odjavlja od prehrane.

 

Prijavo na šolsko prehrano izvedete tako, da izpolnite:

 

Izpolnjeno Pogodbo o šolski prehrani ( 2x ) in Prijavo na šolsko prehrano ( 1x ) vrnite vodji šolske prehrane osebno (soba 045 v pritličju – ga. Lea Mahmutovič) ali na naslov:

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

LITOSTROJSKA CESTA 51

1000   LJUBLJANA

 

Prijava na prehrano in omejitev izbire menija je vsaj en delovni dan prej do 11:00 ure. 

 

 

PREVZEM OBROKA

Dijak prevzame obrok v jedilnici študentskega doma glede na urnik delitve. Za prevzem obroka potrebuje dijak obesek za prehrano, s katerim na terminalu registrira prevzem obroka.

 

V kolikor dijak obeska nima s seboj, ne more prevzeti obroka, vendar se mu ta v celoti obračuna kot neprevzeti obrok.

 

PLAČILO PREHRANE

Plačilo prehrane se izvaja na podlagi izstavljene položnice glede na porabo (izstavljena položnica staršem).

 

ODJAVA NA PREHRANO

Trajno odjavo od prehrane dijaki oddajo pisno na obrazcu, ki ga osebno prevzamejo pri vodji šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – v primeru odsotnosti zaradi športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, kjer sodeluje dijak v imenu šole, odjavi posamezni obrok dijak sam. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 11. ure.

 

Če dijak oz. starš ve, da bo dijak na določen dan iz katerega koli drugega razloga kot je navedeno v prejšnjem odstavku, odsoten, se mora vsaj en delovni dan pred odsotnostjo do 11. ure dopoldan odjaviti sam.

Za čas PUD-a prehrano odjavi šola.

Če dijak ne prevzame obroka in se ne odjavi pravočasno od obroka se mu zaračuna polna cena obroka.

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na vodjo šolske prehrane v času uradnih ur (vsak dan med 10. in 12 uro) po telefonu: 01/513-36-17 ali na e-pošto: lea.mahmutovic@ssts.si

 

Lea Mahmutovič

VODJA PREHRANE

 

(Visited 10.704 times, 2 visits today)
Dostopnost