Tehnik računalništva

Profesionalna računalniška stroka zahteva, da so storitve na tem področju opravljene v skladu s predpisi in standardi, v optimalnem času, ob optimalnih stroških in varovanju okolja ter v skladu s pričakovanji naročnika. Odnos do kakovosti pri dijakih izgrajujemo pretežno skozi učne situacije, ki so simulacija narave dela v poklicu, z ustrezno skupinsko dinamiko učnih situacij, projektnih tednov in na PUD razvijamo pri dijaku čut za odgovornost do lastnega in skupnega dela, za strokovno neoporečnost, varnost, sodelovalnost, iniciativnost in samozavest.

Osnovne informacije:

 • trajanje programa: 2 leti
 • število kreditnih točk: 120
 • vrsta izobraževanja: poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
 • pogoji za vpis: uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) -elektrikar,
  računalnikar, mehatronik operater ali avtoserviser; kateregakoli srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva.

Tehnik računalništva ima znanja, da: 

 • namešča, posodablja in vzdržuje spletne portale,
 • načrtuje in izdeluje spletne aplikacije,
 • izdeluje in vzdržuje računalniška omrežja,
 • upravlja večuporabniška delovna okolja,
 • snema in obdeluje zvok, slike in video v digitalnem zapisu,
 • namešča in vzdržuje multimedijsko opremo,
 • oblikuje različne dokumente in jih pripravi za tisk,
 • oblikuje spletne strani in ostale dokumente za elektronske medije,
 • arhivira in restavrira podatkovne baze,
 • namešča in upravlja sistemsko in uporabniško programsko opremo,
 • pripravlja, namešča in nastavlja strežnike,
 • vzdržuje delovne postaje, strežnike in periferno opremo.

Možnosti po zaključenem šolanju so:

 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih programih,
 • nadaljevanje izobraževanja na nekaterih univerzitetnih programih (potreben dodatni maturitetni predmet),
 • vključitev v maturitetni tečaj,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih in organizacijah ali samostojna podjetniška pot.
 • Predmetnik programa tehnik računalništva

Predmetnik programa tehnik računalništva:(Visited 19.354 times, 1 visits today)
Dostopnost