Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BANČIČ Marko marko.bancic(@)ssts.si
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
BRATOVIĆ Blaž blaz.bratovic(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
EKAR Viljem viljem.ekar(@)ssts.si
GOMBOC KOPČAVAR Smiljana smiljana.gomboc(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GROBLJAR Urh urh.grobljar(@)ssts.si
GRUM FARTEK Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HROVATIČ Tjaša tjasa.hrovatic(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JANEŽIČ Anita anita.janezic(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURCA SINKOVIČ Meta meta.jurca(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOBOL Ditka ditka.kobol(@)ssts.si
KOFOL FILAK Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLAR Uroš uros.kolar(@)ssts.si
KOLER Gregor gregor.koler(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOMLJEN Ivana ivana.komljen(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Urban urban.kovacic(@)ssts.si
KRAPEŽ PODOBNIK Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MARTINČIČ Uroš uros.martincic(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MIJUŠKOVIĆ Goran goran.mijuskovic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MOČNIK Brane brane.mocnik(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
NADVEŠNIK Anja anja.nadvesnik(@)ssts.si
OBLAK ZORKO Simonka simona.oblak(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETRIČ Robert robert.petric(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
STANONIK Miran miran.stanonik(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ZEVNIK Jana jana.zevnik(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si

(Visited 13.399 times, 9 visits today)