Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali v okviru projekta NAPOJ (https://napoj.si/) celoletne priprave na olimpijade v računalništvu in informatiki: Mednarodna olimpijada v računalništvu in informatiki (IOI), Srednjeevropska olimpijada v računalništvu in informatiki (CEOI), Balkanska olimpijada v računalništvu in informatiki (BOI), Evropska olimpijada v računalništvu in informatiki za dekleta (EGOI) in European Junior Olympiad in Informatics (EJOI).
Priprave so brezplačne in se jih lahko udeleži kdorkoli, a je pričakovano določeno predznanje programiranja. Srečevali se bomo na približno dva tedna, praviloma ob ponedeljkih od 16.00 do 19.00. Glede na trenutno situacijo načrtujemo, da bodo priprave tekom leta izvedene večinoma na lokaciji (UL FRI v Ljubljani), občasno pa tudi preko videokonferenčnega sistema Zoom. Na priprave so lepo vabljeni tudi mentorji tekmovalcev na šolah, da se bolje seznanijo z vsebino in pričakovanji na tekmovanjih ter nato prenesejo to znanje na svoje dijake.
Na pripravah bomo obravnavali snov v skladu z učnim načrtom olimpijad in si pri tem ogledali poučne primere starih nalog. Na vsakih pripravah bo tudi nekaj domačih nalog iz obravnavane snovi. Okviren urnik in vsebino priprav si lahko ogledate na glavni strani priprav: https://ucilnica.acm.si/course/view.php?id=80.
V okviru priprav bomo organizirali izbirna tekmovanja, ki bodo, skupaj z rezultati iz najtežjih skupin na tekmovanjih ACM RTK in ZOTKS tekmovanja iz programiranja, podlaga za izbiro ekipe za CEOI in EGOI. Prihodnje leto bo potekala tudi tretja olimpijada EGOI, tako da so posebej vabljena vsa dekleta, ki bi jih udeležba zanimala. Kot pri CEOI, bo ekipa oblikovana na podlagi rezultatov s priprav.
Poleg predavanj na pripravah redno spremljamo tudi klepetalni kanal #priprave na https://tekm-prog.slack.com/, kjer lahko organizatorje ali vrstnike vprašate tekoča vprašanja glede drugih tekmovanj, domačih nalog ali drugih stvari, povezanih s programiranjem (ali širše). Priprave so primerne za napredne osnovnošolce tretje triade in srednješolce (za začetnike obstajajo posebne OŠ priprave). Za dodatna vprašanja se obrnite na jure.slak@gmail.com.
Zainteresirani se na priprave prosim prijavite na https://forms.gle/UnpsQ1GTnX3R7HVu7. Prve priprave bodo 17. 10. ob 16:00, dodatna navodila pa bodo objavljena na spletni učilnici in posredovana po elektronski pošti prijavljenim udeležencem.

za ACM Slovenija

doc. dr. Tomaž Hočevar, dr. Jure Slak
Ljubljana, 3. 10. 2022

(Visited 135 times, 1 visits today)
Dostopnost