Vabimo vas, da skladno z določili Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in št. 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji  povezavi https://ejn .gov.si/mojejn/bpm/task.xhtml?id=107053

Razpisna dokumentacija:

 

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je “Nakup industrijskega robota členkaste izvedbe”, in sicer industrijskega robota členkaste izvedbe z integriranim strojnim vidom in industrijskega robota členkaste izvedbe za naročnika: Srednje šole tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, Ljubljana.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 3.12.2018 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

(Visited 96 times, 1 visits today)
Dostopnost