Učbeniški sklad

Šola dijakom  omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada,  ki jih dijaki  potrebujejo pri pouku.. Učbenike si lahko izposodijo vsi redno in izredno vpisani dijaki. Vrnejo jih ob koncu šolskega leta ali po dogovoru.  V primeru izgubljenega ali uničenega učbenika se zaračuna odškodnina. V skladu so učbeniki, ki so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Izposojnina za učbenike  znaša 1/3 maloprodajne vrednosti posameznega učbenika in se poravna preko izstavljene položnice. Učbeniški sklad deluje v sklopu šolske knjižnice, kjer lahko dobite tudi vse dodatne informacije.

Seznam gradiv v učbeniškem skladu 2023/2024

 

(Visited 5.363 times, 3 visits today)
Dostopnost