Svetovalna služba

Težiščna funkcija šolskega svetovalnega dela je preventivno, skupinsko in individualno zasnovana pomoč dijakom, staršem, razrednikom in učiteljem.

Osnovne naloge svetovalne službe so:

  • individualno in skupinsko delo z dijaki in njihovimi starši pri poklicnem informiranju, svetovanju pred vpisom, ob vpisu, prepisu na našo šolo in vpisu na fakulteto;
  • izvedba vpisa na našo šolo, analiza stanja v oddelkih ob začetku šolskega leta, še posebej v prvem letniku, spremljanje dela dijakov med šolskim letom ter analiza in sinteza stanja ob koncu šolskega leta;
  • dodatna obravnava dijakov tujcev in organizacija tečaja slovenščine;
  • sodelovanje v preventivnih aktivnostih šole, namenjenih preprečevanju agresivnega vedenja in zlorabi legalnih in ilegalnih drog, organizacija delavnic o spolnosti;
  • izvajanje delavnic za dijake o samostojnem učenju in boljši kvaliteti znanja;
  • analize in korektivne aktivnosti za potrebe šole ter sodelovanje v raziskavah, ki jih opravljajo institucije zunaj šole;
  • svetovanje za osebni in socialni razvoj posameznika;
  • informiranje dijakov o možnostih štipendiranja;
  • priprava individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami in sodelovanje s strokovnimi delavci šole glede uresničevanja individualiziranih programov;
  • spremljanje napredka dijakov s posebnimi potrebami, svetovanje in nudenje pomoči ob možnih težavah.

Pomembna naloga svetovalne službe je tudi sodelovanje z osnovnimi šolami LUR na področju poklicne orientacije učencev, na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat ter koordinacija delavnic za OŠ na naši šoli in na terenu.

Za vse informacije smo dostopne od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. Lahko nas pokličite po telefonu na 01 5133 605, 01 5133 609 ali 01 5133 619 ali nam pišete na elektronski naslov: eva.kramar(@)ssts.si, irena.cerar(@)ssts.si ali vida.peternelj@ssts.si.

 

 

(Visited 4.610 times, 3 visits today)
Dostopnost