Munera

Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani se je v letu 2018 vključila v projekt Munera 3 (izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na področju srednjega strokovnega izobraževanja), ki se bo izvajal do leta 2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je v programe vključiti zaposlene osebe, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programe usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi naša šola v sodelovanju s podjetji, potrdi Programski odbor projekta Munera 3 in jih sprejme Svet šole. Pripravljeni so skladno z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1, in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih, pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

S programom usposabljanja so določeni pogoji za vpis ter potrebna izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur. S posameznim zaposlenim se ob vpisu v program usposabljanja sklene pogodba o usposabljanju. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na različnih strokovnih področjih. Potrjeni programi so objavljeni v nadaljevanju.

Potrjeni in razpisani programi:

Programi v prenovi:

  • Angleščina kot jezik stroke na področju tehnike in tehnologije
  • Dvig digitalnih kompetenc – zajemanje, obdelava, prilagoditev in analiza podatkov

Zaposlenim smo na voljo za svetovanje pri odločitvi za ustrezen program usposabljanja, delodajalce pa vabimo k sodelovanju pri pripravi novih usposabljanj.

Za vse dodatne informacije pokličite na 01 5133 615.

(Visited 2.518 times, 1 visits today)
Dostopnost