Cisco akademija

Cisco CCNA 1

Modul predstavi arhitekturo, zgradbo, funkcije, komponente in modele interneta in računalniških omrežij. Udeleženci se spoznajo z načeli IP naslavljanja in osnovnimi Ethernet koncepti. Ob koncu tečaja bodo udeleženci sposobni nastaviti preprosta LAN omrežja, izvesti osnovne konfiguracije usmerjevalnikov in stikal ter implementirati IP naslovne sheme.

Obravnavana področja in teme:

 • osnovni ukazi za konfiguracijo Cisco usmerjevalnikov in omrežnih stikal
 • uporaba simulacijskega programa PacketTracer
 • predstavitev osnovnih pojmov povezanih z računalniškimi omrežji
 • spoznavanje različnih vrst prenosnih medijev (parice, optika, radijski signal)
 • ISO/OSI in TCP/IP model
 • značilnosti in uporaba Ethernet  in IP  protokolov
 • predstavitev UDP in TCP protokolov
 • značilnosti IPv4 in IPv6 naslavljanja
 • načrtovanje podomrežij
 • protokoli na aplikacijskem nivoju

Cilji ob koncu usposabljanja:

 • osnovno znanje o delovanju IP omrežij
 • poznavanje različnih omrežnih protokolov in storitev
 • poznavanje principov in naslavljanja v omrežjih IP
 • izvesti izračun in implementacijo naslovnega prostora IPv4
 • poznali funkcionalnosti IPv4 in IPv6
 • zsamostojno načrtovati omrežje in izvesti povezavo
 • samostojno izvesti konfiguracijo naprav v omrežju

Cisco CCNA 2

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v majhnih omrežjih. Udeleženci se naučijo nastaviti usmerjevalnike in stikala, ki omogoča osnovno funkcionalnost ter odpravljanja napak v zvezi z RIPv1, RIPv2, single-area in multi-area OSPF, virtual LAN, inter-VLAN routing v IPv4 in IPv6 omrežjih.

Področja znanj in teme:

 • spoznavanje značilnosti zgradbe sodobnega LAN omrežja
 • značilnosti in konfiguracija podomrežij na omrežnih stikalih in usmerjevalnikih
 • zaščita komunikacije z uporabo različnih vrst kriptiranja
 • priprava infrastrukture za napredne storitve
 • spoznavanje lastnosti, razlik in uporaba različnih dinamičnih usmerjevalnih protokolov (OSPF, RIP)
 • konfiguracija različnih vrst NAT-a (Network Adress Translation) na usmerjevalniku
 • uporaba Access List za omejevanje dostopa do omrežij
 • uporaba usmerjevalnika kot DHCP

Končni cilji usposabljanja:

 • upravljanje in izračun naslovnega prostora IP omrežja
 • samostojna konfiguracija vmesnikov na usmerjevalniku
 • upravljanje dinamičnih in statičnih poti
 • spoznavanje protokolov RIPv1, RIPv2 in OSPF
 • vzpostavitev in upravljanje VLAN-ov
 • razumevanje in upravljanje DHCP in NAT
 • konfiguracija in upravljanje ACL

Ciljna skupina:

 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • načrtovalci omrežij in storitev
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT

Cisco CCNA 3

Tretji tečaj je celovit skupek teoretičnih znanj in praktičnega pristopa k spoznavanju tehnologij in protokolov, ki jih potrebujemo pri snovanju in implementaciji omrežij.

Udeleženci bodo pridobili znanje za konfiguracijo usmerjevalnikov in stikal preko oddaljenega dostopa. Seznanili se bodo z delovanjem protokola vpetega drevesa ter agregacijo povezav. Razumeli bodo dinamično dodeljevanje IP-naslovov v omrežju ter bili sposobni odpravljanja težav pri dinamičnem dodeljevanju IP naslovov. Sposobni bodo rokovanja z usmerjevalnim protokolom EIGRP ter naprednimi funkcijami usmerjevalnega protokola OSPF.

Področja in teme:

 • dinamični usmerjevalni protokol OSPFv 2 in OSPF v3 z uporabo v različnih Areah
 • konfiguracija EIGRP dinamičnega usmerjevalnega protokola
 • redundanca v omrežjih v primeru fizičnega izpada naprave ali linije
 • uporaba Spanning Tree in HSRP protokola
 • brezžična omrežja
 • konfiguracija Ether Channel za povezovanje omrežnih stikal

Ciljna skupina:

 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • načrtovalci omrežij in storitev
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT

 

 

Cisco CCNA 4

Modul obravnava WAN tehnologije in omrežne storitve, ki jih zahtevajo konvergenčne aplikacije v kompleksnih omrežjih. Udeleženci se naučijo razumeti merila za izbor omrežnih naprav in WAN tehnologij glede na zahteve omrežij. Praktično se naučijo nastaviti in odpraviti težave v zvezi z omrežnimi napravami in data link protokoli ter implementirati IPSec in VPN v kompleksnem omrežju.

Področja in teme:

 • osnove hierarhičnega omrežnega načrtovanja
 • lastnosti prostranih WAN omrežij
 • konfiguracija serijskih omrežnih povezav PPP in Frame Relay
 • testiranje in odprava napak na serijskih omrežnih povezavah
 • spoznavanje širokopasovnega dostopa in xDSL tehnologij
 • postopki konfiguracije  VPN (Virtual Private Network)
 • nadzorovanje omrežij z zapisi Syslog in opracijami SNMP

Ciljna skupina:

 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • načrtovalci omrežij in storitev
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja
 • vsi ki načrtujejo kariero na področju IKT

Tečaj vodita:

 • Maruša Perič Vučko, uni. dipl. inž. ele.
 • Peter Krebelj, mag.

Tečaj Cisco je namenjen dijakom SŠTS Šiška in njenim zaposlenim! Za več informacij se obrnite na marusa.vucko(@)ssts.si.

 

(Visited 1.721 times, 1 visits today)
Dostopnost