Select Page

I. Razkuževanje in zaščitne maske

– Pred vstopom v šolo je obvezno razkuževanje rok.

– Ob vstopu v šolo je obvezna uporaba zaščitne maske.

– Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi v vseh prostorih kjer je prisotnih več oseb.

-Za uporabljene zaščitne maske imejte s seboj plastično vrečko v katero masko po uporabi shranite  in potem varno v skladu z navodili NIJZ zavržete.

 

II. Uporaba šolskih prostorov

– Pri uporabi stopnišča in hodnikov je obvezna fizična distanca minimalno 1,5 m.

– V šoli so lahko dijaki samo v učilnici, kamor so razporejeni.

-Sanitarije lahko uporabljate le tiste, ki so v istem nadstropju kot učilnica.

– Prehodi med učilnicami so prepovedani.

-Vstop v šolo je mogoč samo, če imate obveznosti po razporedu ali predhodni odobritvi vstopa.

-Pri zadrževanju zunaj šole morate upoštevati fizično distanco najmanj 1,5 m.

– Učilnice morajo uporabniki večkrat dnevno prezračiti/ vsaj vsak odmor med šolskimi urami.

-V šolo pridete čim bolj točno, takoj po končanih obveznostih šolo tudi zapustite.

-Navodila za uporabo specialnih učilnic boste dobili od učiteljev, ki vas tam učijo.

 

III. Uporaba skupnih prostorov

– Druženja na hodnikih in prehodi med nadstropji so prepovedana.

– Prepovedana je uporaba klopi in miz na hodnikih in v avli.

– V skupnih toaletnih prostorih je lahko le ena oseba hkrati, v toaletne prostore lahko vstopite, ko ta oseba zapusti prostor.

 

IV. Ukrepi v primeru znakov bolezni

– Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za

pljučnico), ostanete v sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi.

– Po telefonu se naj oboleli posvetuje z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik obolelega v

rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba UKC Ljubljana (01) 522 4540 ali klic v

sili 112), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

– Če ste od svojega osebnega ali dežurnega zdravnika napoteni na testiranje, morate o tem

obvezno obvestiti tudi razrednika in svetovalno službo.

 

Kljub vsem omejitvam in ukrepom se veselimo vaše vrnitve in vam želimo prijetno bivanje na šoli. ZGIBANKA PRIPOROČILA

 

(Visited 324 times, 1 visits today)
Dostopnost